Batteriboet Om

Batteriboet är en lite snyggare och väldigt praktisk box för uttjänta batterier. Det är också huvudrollsinnehavaren i en kampanj för att få Sveriges hushåll att återvinna sina gamla batterier. Du får ett batteribo när du köper batterier eller produkter som går på batterier hos Teknikmagasinet. Men du kan också beställa ett här.

Målet är 75 % av alla batterier

Ett av målen med Batteriboet är att minska sopberget. Naturvårdsverket har som mål att under 2016 samla in 75 procent av alla batterier och vi ser det som en självklarhet att vara en del av det målet. I förlängningen hoppas vi såklart att fler ska börja använda uppladdningsbara batterier. Det är det huvudsakliga målet.

Oj oj boxen är full! Vad gör jag?

Töm boxen och ta batterierna till återvinning. Nästan alla återvinningsstationer har idag plats för dina gamla batterier – det finns 10 000 batteriholkar utplacerade i Sverige. Sen är det bara att börja samla igen.

Skulle boxen bli sliten eller gå sönder kan du beställa en ny, helt gratis, på batteriboet.se Lämna sen även den gamla boxen till återvinning!

Vilka står bakom ett sånt här bra projekt?

GP Batteries

Har 30 års erfarenhet av batterier och batteriladdning och är en av världens största producenter av uppladdningsbara NiMH batterier. Vi har som mål att göra laddningsbara batterier till en naturlig del bland allt det andra som vi redan laddar. Eftersom vi även säljer engångsbatterier vill vi också hjälpa till att samla in så många som möjligt av dem till återvinning.

Naturvårdsverket

Är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen, med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Under 2015 låg återvinningen av batterier runt 65 procent. Målet med återvinning av batterier för 2016 är satt till 75 procent.

Kontakt

GPBM Nordic
Argongatan 2B
431 53 Mölndal
www.gpbmnordic.se

Kontaktperson: Frida Svedberg
+46 (0)31 – 799 16 00
info@gpbmnordic.se